Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto NJ - P Orahovica

Orahovica

E-mail Ispis PDF

Orahovica je grad u Hrvatskoj, u Viroviti?ko-podravskoj upaniji. Zovu ju i 'malom vicarskom' te 'Gradom blizanaca'. Jedan je od oslonaca turizma Viroviti?ko-podravske upanije.

Grad Orahovica sastoji se od 13 naselja (stanje 2006.), to su: Bijeljevina Orahovi?ka, Crkvari, Dolci, Donja Pitana, Duzluk, Gornja Pitana, Karlovac Feri?ana?ki, Koko?ak, Magadinovac, Nova Joava, Orahovica, Stara Joava i ume?e.

U povijesti se Orahovica prvi puta spominje u ispravi kralja Andrije II. iz 1228. godine kojom se odre?uju me?e izme?u posjeda porodice Teten iz Ozyaga (Osuvak) i posjeda plemenite porodice orahovi?ke iz Orahovice. U ispravi se navodi da su posjedi povezani veoma dobrim tvrdim cestama.

Godine 1347. naselje postaje posjed Lovre Tota i Nikole Konta. Smatra se da je Nikola Kont, kao jedna od vanijih osoba u dravi, dao sagraditi veliku utvrdu iznad Orahovice. Godine 1471. svi njegovi posjedi postaju vlasnitvo Lovre Ilo?koga.

Turci su zauzeli Orahovicu 1542. i vladali tim podru?jem sve do 1690.

Grad Orahovica ima 5.792 stanovnika (2001.), od toga u samoj Orahovici ivi 4.262 stanovnika.

Koordinate: 4532?N 1753?E

Izvor podataka: WikipediA