Moje Mjesto

Hrvatski info portal

Greška
  • XML Parsing Error at 1:299. Error 9: Invalid character
You are here Grad ili mjesto LJ - N

E-mail Ispis PDF

Naice su grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Osje?ko-baranjskoj upaniji.

Gradu Naicama pripada 19 naselja (stanje 2006), to su: Brezik Nai?ki, Ceremonjak, Crna Klada, Gradac Nai?ki, Granice, Jelisavac, La?anska, Lila, Londica, Makloevac, Markovac Nai?ki, Martin, Naice, Polubae, Ribnjak, Rozmajerovac, Velimirovac, Vukojevci i Zoljan.

Prema popisu iz 2001., ukupno je 17 320 stanovnika.

Naice se prvi put spominju 1229. godine. U srednjovjekovnim ispravama nazivaju se: Nolko, Nolche, Negke, Nexe, Nekche, Vesice i Nesice.

Svjetovni gospodari Naica i nai?kog posjeda bijahu Abe, David Lackovi?, Ivan Korvin, Ivan i Nikola Gorjanski, te ilo?ki knezovi Ujlaky. U crkvenom pogledu vlasnici su templari, ivanovci i franjevci. Godine 1734. nai?ki posjed kupuju grofovi Peja?evi? i dre ga sve do 1945. godine.

Naice, grad duge povijesti obiluje kulturno povijesnim spomenicima. Klasicisti?ki dvorac obitelji Peja?evi?, jedna je od najljepih gra?evina na ovim prostorima. U prostranom parku Peja?evi?i su izgradili manji, prizemni lova?ki dvorac. U gradu je neogoti?ka kapelica s kriptom obitelji Peja?evi?, te grob skladateljice Dore Peja?evi?.

Nositelj gospodarskog razvoja Naica je NEXE Grupa. Hrvatske ume Hana Naice (poljoprivreda).

Koordinate: 4530?N 1806?E

Izvor podataka: WikipediA