Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto G - I Ilok

Ilok

E-mail Ispis PDF

Ilok je grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Vukovarsko-srijemskoj upaniji.

Ilok je najisto?niji grad Hrvatske, Dunav (administrativna granica) Hrvatske i Srbije nalazi se manje od 5 km zra?ne linije od autobusnog kolodvora, vatrogasne i policijske postaje u mjestu. S brijega Ilo?kog dvorca prua se prekrasan pogled na Dunav.Ilok se rasprostire po Obroncima Fruke gore.

Najvia visinska to?ka u Vukovarsko-srijemskoj upaniji je ?ukala kod Iloka s 294 m nadmorske visine.

U sastav grada Iloka pripadaju i naselja Bapska, arengrad i Mohovo. Naselje Bapska nalazi se jugozapadno od Iloka. Trenutno broji oko 1300 stanovnika, od ?ega preko 90% ?ine Hrvati.

Po popisu iz 2001. godine u Iloku ivi 8.351 stanovnika, od toga 77% Hrvata, 13% Slovaka, 7% Srba i 3% ostali (Ma?ari, Nijemci i Rusini).

Koordinate: 4513?N 1923?E

Izvor podataka: WikipediA