Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto LJ - N

E-mail Ispis PDF

Nova Gradika je smjetena u jugozapadnom dijelu isto?ne Hrvatske,drugi je grad po veli?ini u Brodsko-posavskoj upaniji, nalazi se uz vrlo vane prometnice: autocesta Zagreb - Slavonski Brod - Beograd, eljezni?ka pruga Zagreb - Vinkovci, u dodiru je i sa starom krajikom cestom ("Starom cestom"), a kroz grad prolazi i dravna cesta prema Poegi i Naicama.

Novoj Gradiki teritorijalno pripadaju 4 naselja (stanje 2006), to su: Kova?evac, Nova Gradika, Ljupina i Prv?a.

Nova Gradika, po popisu stanovnitva iz 2001.g., ima 15.833 stanovnika, od toga 7.495 mukaraca i 8.338 ena. Od ukupnog broja njih gotovo 4.000 je mla?e od 19 godina, prosje?na starost Novogradi?ana je 38,5 godina. Nacionalne manjine sudjeluju s 6,85% u ukupnom broju stanovnika N. Gradike; od toga su 5,77% Srbi, 0,40% Albanci.

Koordinate: 4516?N 1723?E
Nadmorska visina: 129 metara
Povrina: 49,58 km2
Srednja godinja temperatura: 11,2C

Izvor podataka: WikipediA