Moje Mjesto

Hrvatski info portal

Greška
  • XML Parsing Error at 1:299. Error 9: Invalid character
You are here Grad ili mjesto Trogir

Trogir

E-mail Ispis PDF

Trogir (gr?ki: Tragurion, latinski: Tragurium, talijanski: Trau) je grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj upaniji.
Grad Trogir osnovali su gr?ki kolonisti s otoka Visa u III. st.pr.Krista. U centralnoj Europi smatran je najbolje sa?uvanim romani?ko-goti?kim gradom. Dvorac i kula okrueni zidinama sa?injavaju jezgru Trogira.
Najzna?ajniji kulturni spomenik je trogirska katedrala, ?iji je portal zapadnih vrata izradio Majstor Radovan. Grad Trogir smjeten je na obali Katelanskog zaljeva, na otoku izme?u ?iova i kopna, spojen kamenim mostom s kopnom. Trogir oduevljava posjetitelje kulturno-povijesnim spomenicima i malim ulicama te umjetni?kim zbirkama s brojnim remek djelima.
Ulazak u sakralne objekte otkriva neke manje i vie poznate detalje iz povijesti. Trogir je jedan od onih gradova, koje je najbolje posjetiti uz stru?no vodstvo turisti?kog vodi?a, van glavne sezone i turisti?ke guve.
Trogir se sastoji od 8 naselja (stanje 2006.), to su: Arbanija, Divulje, Drvenik Mali (Plo?a), Drvenik Veliki, Mastrinka, Plano, Trogir i edno.

Koordinate: 4332?N 1615?E

Izvor podataka: WikipediA