Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto R - S Rijeka

Rijeka

E-mail Ispis PDF

Rijeka (na mjesnom rije?kom narje?ju i dijelu susjednih hrv. narje?ja Rika, a u ostalim susjednim hrv. narje?jima Reka, tal. Fiume, nje. Sankt Veit am Flaum) najvanija je hrvatska luka, tre?i po veli?ini grad u Hrvatskoj (povrina: 44 km2) te administrativno sredite Primorsko-goranske upanije. Grad Rijeka s okolicom (biva op?ina Rijeka - Kastav, Vikovo, Grobnik, Kostrena, Bakar, Kraljevica, Klana) ima 191.641 stanovnika.

Grad se jo u 19. stolje?u zbog svog idealnog zemljopisnog poloaja i dubine mora u Kvarnerskom zaljevu, razvio u jednu od najve?ih srednjoeuropskih luka i mo?no industrijsko sredite. Rijeka je bila zna?ajna i kao jedno od najvanjih finacijskih sredita bive Jugoslavije. Po?etkom devedesetih dolazi do propasti industrije i naglog smanjenja lu?kog prometa pa se u novom mileniju Rijeka po?inje okretati razvoju turizma i uslunog sektora.

Koordinate: 4520?N 1426?E. Grad Rijeka se sastoji od dva naselja: Rijeka (143800 stanovnika) i Sveti Kuzam (243 stanovnika).

Izvor podataka: WikipediA