Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto R - S Split

Split

E-mail Ispis PDF

Split je najve?i grad u Dalmaciji, drugi po veli?ini grad u Hrvatskoj (ire gradsko podru?je broji vie od 200.000 stanovnika), druga po veli?ini hrvatska luka i tre?a luka na Mediteranu po broju putnika. Upravno je sredite Splitsko-dalmatinske upanije i gravitira mu podru?je triju najjunijih Hrvatskih upanija (nekadanja Zajednica op?ina Split), te dio Hercegovine, pa i Bosne. U luci Lora na sjevernoj strani poluotoka nalazi se sjedite Hrvatske ratne mornarice. Gradsko sredite ?ini starovjekovna Dioklecijanova pala?a iz 4.stolje?a (pod UNESCO-vom zatitom od 1979. godine), to je jedinstven primjer u svijetu.

Prema popisu stanovnitva iz 2001. g. grad Split ima 188.694 stanovnika. Po narodnosti, 95,15% ?ine Hrvati, dok ostalih 4,85% ?ine pripadnici nacionalnih manjina od kojih vie od 400 pripadnika imaju bonja?ka, crnogorska, slovenska i srpska.

Koordinate: 4331?N 1627?E

Izvor podataka: WikipediA