Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto

E-mail Ispis PDF

ibenik je grad u Hrvatskoj, sjedite ibensko-kninske upanije. ibenik se nalazi na 43?44'N i 15?55'E.

Reljef karakterizira vrlo razvedena obala, irok pojas zale?a primorsko-dinarskog kra Zagore, brdsko-planinski prostor sa zavalom Plavno i plodnim poljima u kru, Kninsko, Kosovo i Petrovo polje te sjevernom zaravni Bukovica s Prominom, kanjonom rijeka Krke i ?ikole te Miljevcima. Pejza regije je vrlo raznolik, a more je najve?e bogatstvo i osnovni prirodni izvor koji odre?uje gospodarsku osnovu.

Zra?na duljina obale je 56,2 km, a stvarna ?ak 805,9 km. Na podru?ju upanije nalaze se dva nacionalna parka, Krka i Kornati, te jugoisto?ni (manji) dio Parka prirode Vransko jezero.

Prosje?na gusto?a naseljenosti je 51,7 st. na km2.

Izvor podataka: WikipediA