Moje Mjesto

Hrvatski info portal

Greška
  • XML Parsing Error at 1:930. Error 9: Invalid character
You are here Grad ili mjesto

E-mail Ispis PDF

Varadin (njema?ki: Warasdin, ma?arski: Varasd, latinski: Varasdinum) je grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uz obale rijeke Drave, sredite Varadinske upanije.

Varadin se nalazi na 1620'33"E i 4618'29"N. Razvio se na rubnim dijelovima Panonske nizine alpskog sustava. Nadmorska visina varira izme?u 169 i 173 m. Grad se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz rijeku Dravu, u plodnoj aluvijalnoj ravnici koja se sputa prema Dravi u smjeru jugozapad - sjeveroistok. Prema jugu ravnica se lagano uzdie u Haloze i Varadinsko - topli?ku goru. Grad Varadin se sa svojom prirodnom regijom nalazi na grani?noj trodjelnici tajerske, Me?imurja, Zagorja i gornje Podravine.

Grad Varadin obuhva?a 10 naselja. Prema popisu stanovnika iz 2001. godine, grad Varadin s gradskim naseljima broji 49.075 stanovnika. Ue podru?je grada naseljava 41.434 stanovnika.

Izvor podataka: WikipediA