Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto A - C Benkovac

Benkovac

E-mail Ispis PDF

Benkovac je grad u Hrvatskoj. Grad Benkovac sastoji se od 41 naselja (stanje (2006).
Benkovac je grad u sjevernoj Dalmaciji, smjeten oko 30 km isto?no od Zadra i 20 km sjeveroisto?no od Biograda na Moru. Razvio se na prijelazu iz plodnog podru?ja Ravnih Kotara u krevito podru?je Bukovice. Iako se nalazi na isto?nom rubu ravnokotarske ravnice, kao jedino gradsko naselje smatra se sreditem tog podru?ja.

Razvoj Benkovca odredio je njegov povoljan prometni poloaj na mjestu gdje se kriaju ceste koje vode iz Zadra prema Kninu te iz Like prema moru. Taj poloaj je jo vie naglaen u 20. stolje?u izgradnjom eljezni?ke pruge Zadar-Knin (1966. godine), te posebno autoceste Zagreb-Split (2005.), koja prolazi ?itavim upravnim podru?jem grada. ?vor Benkovac na autocesti se nalazi oko 3 km jugozapadno od samog grada, izme?u sela Miranje i opot.

Koordinate: 4402?N 1537?E

Izvor podataka: WikipediA