Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto Vukovar

Vukovar

E-mail Ispis PDF

Vukovar je grad i najve?a hrvatska rije?na luka na Dunavu, u hrvatskom dijelu Srijema. On je i upravno, prosvjetno, gospodarsko i kulturno sredite Vukovarsko-srijemske upanije.

Vukovar je stari barokni grad, poznat po Domovinskom ratu i stranim razaranjima. Me?u mnotvom vrlo atraktivnih, ali u ratu teko stradalih gra?evina, isti?u se dvorac Eltz iz XVIII st., barokne zgrade u sreditu grada, franjeva?ki samostan, upna crkva sv.Filipa i Jakova, pravoslavna crkva sv. Nikolaja i dr. Izvan grada na obali Dunava prema Iloku nalazi se Vu?edol, bogato arheoloko nalazite. Obredna posudica Vu?edolska golubica smatra se svojevrsnim simbolom grada. Vu?edol je i poznato izletite, raj za ribi?e s prekrasnom pje?anom plaom na Orlovu otoku.

Vukovar, grad, pristanite na utoku rijeke Vuke u Dunav, 19 km isto?no od Vinkovaca, 36 km jugoisto?no od Osijeka; nadmorska visina 108 m; 31.670 stanovnika. U sklopu grada Vukovara nalaze se naselja: Trpinjska cesta, Borovo naselje, Mitnica, Petrova gora, Sajmite, Supoderica, Luac, Centar (stara jezgra grada).

Koordinate: 4521?N 1859?E.

Izvor podataka: WikipediA