Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto ? - D ?azma

?azma

E-mail Ispis PDF

?azma (ma?arski Cszma, davno Csezmice) je grad u Hrvatskoj. U sastavu grada nalazi se 36 naselja (stanje 2006).
?azma je smjetena 60 km jugoisto?no od Zagreba i 30 km od Bjelovara na obroncima Moslava?ke gore. Po popisu iz 2001. godine, podru?je Grada ?azme je imalo 8.895 stanovnika.

Smatra se da je ?azma osnovana 1226. kad je biskup Stjepan II. Baboni? osnovao upu iako se ?azma spominje kao posjed zagreba?kog biskupa u Felicijanovoj ispravi o osnutku Zagreba?ke biskupije 1094..

1094. godine u Zagrebu je osnovana biskupija. 1101. ugarski kralj Koloman sklopio je s hrvatskim velikaima ugovor na Dravi. Po tom sporazumu Hrvati slobodno biraju Kolomana za svog kralja, Hrvatska ostaje slobodna zemlja,i samo je preko kralja povezana s Ugarskom. Kralj Koloman obavlja kraljevsku vlast u Hrvatskoj i to dvjema cestama koje se po njemu dugo zovu Kolomanove ceste.

Prva takva cesta vodi preko Drave, preko Krievaca, Vrbovca i Zagreba prema moru i Rijeci, a druga od Koprivnice, preko Jagnjetovca, Rovi?a, ?azme, Siska i Topuskog do Knina i Splita.Ova je druga Kolomanova ili ?azmanska cesta vanija, jer bolje povezuje sjevernu i junu Hrvatsku.

Koordinate: 4545?N 1637?E

Izvor podataka: WikipediA