Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto J - L

E-mail Ispis PDF

Krievci (ma?arski Krs, njema?ki Kreuz, latinski Crisium) su grad u Hrvatskoj.
Krievci se sastoje od 60 naselja.

Krievci su grad u Koprivni?ko-krieva?koj upaniji, prema popisu stanovnitva iz 2001. g. ima ukupno 11.894 stanovnika. Za nastanak je Krievaca bio vaan makroprometni poloaj. Jo od antike i srednjeg vijeka na krieva?kom prostoru se nalazilo kriite prometnih pravaca, a kroz Krievce je prolazila poznata cesta kralja Kolomana koja je povezivala panonski i jadranski prostor. Suvremeni raster prometnih veza, nakon izgradnje makadamskih regionalnih putova izme?u Podravine, kalni?kog prigorja i Posavine u 18. st., zavren je izgradnjom eljezni?kih pruga prema Zagrebu i Koprivnici (1870.), te Bjelovaru (1894.).

Koordinate: 4601?N 1632?E

Izvor podataka: WikipediA