Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto J - L Labin

Labin

E-mail Ispis PDF

Labin (talijanski: Albona) grad je u Hrvatskoj, u Istarskoj upaniji. Sedamnaest naselja (stanje 2006) pripada gradu Labinu.

Labin je udaljen 3 km od mora, a 5 km od turisti?kog naselja Rapca na isto?noj obali Istre. Na breuljku je smjeten Stari Grad, a drugi dio grada poznat je pod nazivom Podlabin.

Klima u Labinu je mediteranska, s prosje?nom zimskom temperaturom od 6C, a ljetnom od 24C.

Prema popisu stanovnitva iz 2001., na podru?ju Grada Labina ivjelo je 12.426 stanovnika. Labin je nastao na mjestu rimskog naselja Albona. Od 1295. bio je pod vla?u Pazinskih grofova, a od 1381. pod akvilejskim patrijarhom. Od 1420. do 1797. pod vla?u je Venecije, da bi potom pripao Austriji.

Nakon I. svjetskog rata Istru je okupirala Italija. Godine 1921. izbija pobuna labinskih rudara protiv faisti?kog reima, te je osnovana Labinska republika s radni?kom samoupravom, no nakon ?etrdesetak dana uguena je vojnom intervencijom. Ta se pobuna smatra prvom uop?e antifaisti?kom pobunom u svijetu.

Koordinate: 4506?N 1407?E

Izvor podataka: WikipediA