Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto LJ - N Matulji

Matulji

E-mail Ispis PDF

Matulji je naselje i op?ina u Hrvatskoj. U sastavu op?ine Matulji nalaze se jo i naselja Brdce, Bregi, Breca, Jurdani, Jui?i, Ku?eli, Lipa, Male Mune, Mali Brgud,Mihoti?i, Mu?i?i, Pasjak, Permani, Rukavac, Rupa, Rui?i, apjane, Vele Mune, Veli Brgud, Zaluki, Zvone?a i ejane.

Matulji se nalaze u blizini Opatije i na isto?noj geografskoj granici istarskoga poluotoka. Matulji nemaju izlaz na more, kao to su nekad imali kao dio Op?ine Opatija (ku?a koja se nalazi u Preluku omiljenom okupljalitu Matuljaca imala je adresu Matulji br.1). Matulji se nalazi u opatijskom zale?u dok se dio nalazi u ?i?ariji. Na podru?ju Op?ine Matulji nalaze i dva cestovna grani?na prijelaz Rupa i Pasjak.

Koordinate: 4522?N 1420?E

Izvor podataka: WikipediA