Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto LJ - N Novi Vinodolski

Novi Vinodolski

E-mail Ispis PDF

Novi Vinodolski je grad u Hrvatskoj, u Primorsko-goranskoj upaniji.

Grad Novi Vinodolski sastoji se od 20 naselja (stanje 2006.). Novi Vinodolski se smjestio na strmom breuljku, iznad u?a Suhe Ri?ine, u jugoisto?nom kraju Vinodolske doline. Naselje prati konfiguraciju terena, a njegova silueta dominira Vinodolskom dolinom.

Novi Vinodolski je udaljen samo 30 kilometara od zra?ne luke na otoku Krku i 180 kilometara od zagreba?ke zra?ne luke. Zahvaljuju?i blizini glavnih autoputeva, lokacija je vrlo pristupa?na i voza?ima iz cijele Europe. Po popisu iz 2001. godine, Grad Novi Vinodolski je imao 5.282 stanovnika.

Koordinate: 4508?N 1447?E

Izvor podataka: WikipediA