Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto NJ - P Ogulin

Ogulin

E-mail Ispis PDF

Ogulin je grad u Hrvatskoj, u Karlova?koj upaniji. Ogulin se sastoji od 24 naselja.

Ogulin se nalazi u samom centru Hrvatske, na polovici puta izme?u Zagreba i Rijeke, unutar turisti?kog podru?ja Plitvi?kih jezera (s istoka), umovitog Gorskog kotara (sa zapada) i sjevernog Jadrana (s juga). Nastao je u prostranoj kotlini kojom teku dvije rijeke: Dobra i Zagorska Mrenica.

Podru?je grada Ogulina prema popisu iz 2001. godine ima 15.054 stanovnika, od ?ega 75,7 % Hrvata i 20,8 % Srba. Ue gradsko podru?je Ogulina ima 8.712 stanovnika.

Koordinate: 4516?N 1514?E

Izvor podataka: WikipediA