Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto NJ - P Petrinja

Petrinja

E-mail Ispis PDF

Petrinja je grad u Hrvatskoj. Na podru?ju grada Petrinje nalazi se 55 naselja.

Petrinja se nalazi na u?u rje?ice Petrinj?ice u Kupu, oko 13 km jugozapadno od Siska i oko 60 km jugoisto?no od Zagreba. Najve?i je grad na podru?ju Banovine, a upravno pripada Sisa?ko-moslava?koj upaniji.

Prema popisu stanovnitva iz 2001. godine podru?je grada Petrinje je imalo 23.413 stanovnika od kojih gotovo 70% ivi u samoj Petrinji (13.801 st.) i prigradskom naselju Mo?enica (2.348 st.).

Koordinate: 4526?24?N 1617?02?E

Izvor podataka: WikipediA