Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto R - S Rovinj

Rovinj

E-mail Ispis PDF

Rovinj (tal. Rovigno) je grad u Hrvatskoj. Nalazi se na zapadnoj obali Istre. Skupa s Pore?om je najja?i turisti?ki centar Istre, te jedan od najja?ih na Jadranu. Podru?je grada Rovinja grani?i s op?inama Bale, Kanfanar, Sv. Lovre? i Vrsar.

Grad Rovinj ima svega 2 naselja (stanje 2006).

Klima Rovinja je mediteranska. Srednja godinja temperatura iznosi 16C. Prosje?na temperatura sije?nja je 4,8C a srpnja 22,3C. Vegetacija je suptropska. Godinje padne 940 mm kie a godinji prosjek vlage iznosi 72%.

Rovinj se nalazi u podru?ju Crvene Istre, odnosno crvenog tla (crljenice). U rovinjskom arhipelagu nalaze se 22 otoka ili oto?i?a od kojih su Sv. Andrija i Sv. Katarina najve?i. Na sjeveru rovinjtine, Rovinj grani?i s op?inom Vrsar s kojim dijeli zaljev Limski kanal, a na jugu s op?inom Bale.

Rovinj ima 14.234 stanovnika, Hrvati ?ine ve?inu stanovnitva (66%), ima 1628 pripadnika talijanske nacionalne zajednice (11,5%).

Koordinate: 4505?N 1338?E

Izvor podataka: WikipediA