Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto Zabok

Zabok

E-mail Ispis PDF

Zabok je grad u Hrvatskoj.Grad se sastoji od 17 naselja.

Prema popisu iz 2001. godine Zabok ima 9.365 stanovnika.

Geografski poloaj Zaboku daje velike mogu?nosti gospodarskog razvoja. Nalazi se u srcu Hrvatskog zagorja uz autocestu Zagreb - Macelj (na pola sata vonje od Zagreba) i centralno je eljezni?ko ?vorite upanije. Prema ostvarenom putni?kom prometu zabo?ki je kolodvor me?u najvanijima u Hrvatskoj. U Zaboku postoji gospodarska zona sa svom infrastrukturom.

Koordinate: 4602?N 1555?E

Izvor podataka: WikipediA