Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto

E-mail Ispis PDF

upanja je grad u isto?noj hrvatskoj regiji Slavoniji koji administrativno pripada Vukovarsko-srijemskoj upaniji.

Prema popisu stanovnitva iz 2001. godine grad broji 13775 stanovnika, ?ime je tre?i najnaseljeniji grad u upaniji.

Grad upanja nalazi se na istoku Hrvatske, koji se regionalno i povijesno naziva Slavonija. upanja se na 88,94 kvadratna kilometra prostire pored rijeke Save i sjedite je upanjske Posavine kao mikroregije. Nalazi se na 80 m nadmorske visine.

U pisanim izvorima upanja se prvi put spominje na tzv. Lazarusovoj Velikoj karti Ugarske iz 1528. godine i to kao Zapanablatia (upanje Blato). Samo formiranje naselja doga?a se u drugoj polovici XV. stolje?a, kada suseljavanjem sela na zapadnom dijelu velikog posjeda Selna nastaje upanje Blato koje administrativno pripada Vukovskoj upi ?ije je sjedite Vukovo (dananji Vukovar).

Koordinate: 4504?N 1842?E

Izvor podataka: WikipediA