Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto NJ - P Pula

Pula

E-mail Ispis PDF

Pula (latinski Pietas Iulia, talijanski Pola, istriotski Pola, slovenski Pulj) grad u Hrvatskoj. Najve?i je grad Istarske upanije, lei na jugozapadnom podru?ju istarskog poluotoka u dobro zati?enom zaljevu. Poput ostatka regije poznata je po svojoj blagoj klimi, mirnome moru i netaknutoj prirodi. Grad ima dugu tradiciju vinarstva, ribarstva, brodogradnje i turizma, a ujedno je i tranzitna luka. Pula je administrativni centar Istre jo od rimskoga doba.

Pula je najve?i grad Istarske upanije s metropolitanskim podru?jem koje broji 90,000 stanovnika (2007. vie od 100.000), a uklju?uje Barban (2,802 stanovnika), Faanu (3,050 stanovnika), Linjan (2,945 stanovnika), Mar?anu (3,903 stanovnika), Medulin (6,004 stanovnika), Svetvin?enat (2,218 stanovnika) i Vodnjan (5,651 stanovnika). U samom gradu je prema popisu iz 2001. godine ivjelo 58.594 stanovnika, to ga svrstava na deveto mjesto gradova po broju stanovnika u Hrvatskoj. Gusto?a naseljenosti Grada Pule iznosi 1.093,27 stanovnika/km te je peti grad po gusto?i stanovnitva u Hrvatskoj.

Pula se nalazi na 4452'N i 1351'E, na prosje?noj nadmorskoj visini oko 30 m.

Izvor podataka: WikipediA