Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto G - I Imotski

Imotski

E-mail Ispis PDF

Imotski je grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj upaniji.

Grad Imotski ima dva bisera prirode: Crveno i Modro jezero. Modro jezero ljeti postaje kupalite. Ure?enim serpentinama kupa?i se sputaju sve do jezera i plae, dok Crvenom jezeru zbog prestrmih litica koje ga okruuju nije mogu?e pristupiti.

Imotski i Imotska krajina imaju sredozemnu klimu. Snijeg je rijetka pojava. Najnia zabiljeena temperatura je -13C. Temperature se ljeti mogu popeti i do 43C, pa tu raste uglavnom borova uma. Najvie ima ?empresa, alepskog te dalmatinskog crnog bora. Ima i uma hrasta sladunca te crnike. Ovdje od raslinja prevladava makija - zimzelena ikara, a ima i smilja.

Imotski je kroz srednji vijek bio poznatiji po svom latinskom imenu "Imota". U novijoj povijesti Imotski nije izravno bio poprite ratnih zbivanja, iako je dao mnotvo dragovoljaca koji su vjeto branili hrvatsku domovinu, naro?ito u Domovinskom ratu.

Prema popisu stanovnitva iz 2001. g. Imotski ima 10.213 stanovnika. Po narodnosti, 95,51% ?ine Hrvati. 95,07% Imo?ana se izjasnilo kao pripadnici rimokatoli?ke vjere; 3,17% se izjasnilo pripadnicima drugih vjera.

Koordinate: 4327?N 1713?E

Izvor podataka: WikipediA