Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto Valpovo

Valpovo

E-mail Ispis PDF

Valpovo je grad u Hrvatskoj koji administrativno pripada Osje?ko-baranjskoj upaniji. Smatra se da je negdje oko dananjeg Valpova u anti?ko vrijeme bilo rimsko naselje Iovalium. Prvi poznati pisani izvor Valpova potje?e iz 1332. godine, a valpova?ku tvr?avu pod imenom "castrum i oppidum Walpo" povijesni izvori prvi put spominju 1438. godine. Danas su sa?uvani dijelovi te srednjovjekovne utvrde uklopljeni u kompleks dvorca Prandau-Normann.

Kroz Valpovo protje?e rijeka Karaica koja izvire kod Naica, a ulijeva se u Dravu kod Josipovca. Zapadno nedaleko od Valpova protje?e rijeka Vu?ica, a sjeveroisto?no rijeka Drava.

Na podru?ju grada Valpova nalazi se 8 naselja (stanje 2006), to su: Harkanovci, Ivanovci, Ladimirevci, Marjan?aci, Nard, ag, Valpovo i Zel?in.

Koordinate: 4540?N 1825?E

Izvor podataka: WikipediA