Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto ? - D ?akovec

?akovec

E-mail Ispis PDF

?akovec (zemljopisna irina 46.38 N, zemljopisna duina 16.43 E, nadmorska visina 164 m) je grad u sjevernoj Hrvatskoj i sjedite Me?imurske upanije, regije koja se nalazi izme?u rijeka Mure i Drave i poznata je po svojim vinogradima, agrokulturi i lovitima. Prema popisu iz 2001. grad sa svojim prigradskim naseljima broji 30.455 stanovnika (sam grad broji 15.790 stanovnika), prvenstveno Hrvata i rimokatolika, a najve?e manjine su Romi, Srbi i Slovenci. Na ma?arskom jeziku grad se naziva Csktornya (njema?ki Tschakturn).

Grad ?akovec sastoji se od 13 naselja.

Izvor podataka: WikipediA