Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto ?akovo

Djakovo

E-mail Ispis PDF

?akovo je grad u isto?noj Hrvatskoj, koji administrativno pripada Osje?ko-baranjskoj upaniji. Grad ?akovo nalazi se u srcu povijesne pokrajine Slavonije na istoku Republike Hrvatske.

U sastav grada ?akova ulazi 9 naselja (stanje 2006), a to su: Budrovci, ?akovo, ?ur?anci, Ivanovci Gorjanski, Kuevac, Novi Perkovci, Pikorevci, Selci ?akova?ki i iroko Polje.

U rimsko doba postojalo je ovdje naselje Certissa, a ljepotom ovog kraja bio je oduevljen rimski car Marko Aurelije Probus koji je ovdje dao zasaditi vinograde 277. godine.

Sam grad se u pojedinim periodima svoje povijesti spominje pod sli?nim imenima: Dyaco, Diaco, Dyacow... U dokumentima iz 1355. godine prvi puta se spominje postojanje goti?ke katedrale i biskupskog dvora koji su bili opasani zidinama. Dio tog zida ostao je sa?uvan do danas.

Godine 1536. ?akovo su zaposjeli Turci i vladali gotovo 150 godina - grad tada dobiva naziv Jakova. Poslije odlaska Turaka u ?akovu se gradi nova, skromnija katedrala i biskupski dvor. To je bila druga po redu od tri koliko ih je do sada u ?akovu sagra?eno. Gradili su ju biskupi Pata?i? i Baki?. Dananja katedrala, bazilika Sv. Petra, sagra?ena je u neogoti?ko-romanskom stilu. Biskup Josip Juraj Strossmayer ju je po?eo graditi 1866. godine u 52. godini ivota i 16. godini biskupske slube. Gradnja je trajala punih 16 godina (do 1882. godine), od toga 4 godine vanjski gra?evinski radovi, a 12 unutranje ure?enje katedrale. Za gradnju katedrale potroeno je 7 000 000 komada opeke koja je pe?ena u ?akovu.

Zemljopisni poloaj grada: 4531'N i 1841'E,
Nadmorska visina 111 m,
Povrina grada 170 km2

Izvor podataka: WikipediA