Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto J - L Kutina

Kutina

E-mail Ispis PDF

Kutina je grad u Hrvatskoj. Grad se sastoji od 23 naselja: Banova Jaruga, Batina, Brinjani, ?aire, Gojlo, Husain, Ilova, Jamarica, Janja Lipa, Katoli?ke ?aire, Kletite, Krajika Kutinica, Kutina, Kutinica, Kutinska Slatina, Me?uri?, Mikleuka, Miinka, Repunica, Selite, Stupova?a, artovac i Zbjegova?a.

Kutina je grad udaljen 70 kilometara od Zagreba smjeten na junim obroncima vinogradima obrasle umovite Moslava?ke gore i na samom rubu Lonjskog polja, jednog od najve?ih mo?varnih podru?ja u ovom dijelu Europe.

S 15.000 stanovnika Kutina je najve?i moslava?ki poslovni, trgova?ki i administrativni centar sa sjeditem mnogih upanijskih slubi i najve?ih moslava?kih poduze?a. Kutinu ?esto nazivaju i zelenim gradom, zahvaljuju?i brojnom drve?u, ure?enim grmovima, ivicama i parkovima. Ponos grada su crkva Majke Boije Snjene, stoljetni park kestenova u starom centru i prekrasna ku?a obitelji Pazdera s oku?nicom u najprometnijem dijelu grada. umice uz potoke su sastavni dio grada i mjesto igre mnogobrojne djece.

Danas u samom gradu ivi 14 814 stanovnika(2001.), a na irem podru?ju 24.597. Broj stanovnika je narastao od 5000 koliko je Kutina imala 1953. do 14 992 koliko je imala 1991. Od ostalih naselja u gradskom podru?ju najve?a su Repunica (2000 st.) i Husain (1000 st.) te Brunkovac kao zasebna jedinica s oko 2500 stanovnika.

Nadmorska visina: 98m - 149m
Koordinate: 4528'54N 1646'58E

Izvor podataka: WikipediA