Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto R - S Slatina

Slatina

E-mail Ispis PDF

Grad Slatina sastoji se od 15 naselja (stanje 2006), to su: Baki?, Bistrica, Donji Meljani, Goleni?, Gornji Miholjac, Ivanbrijeg, Kozice, Lukavac, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Radosavci, Slatina, Sladojeva?ki Lug i Sladojevci.

Povrina gradskog podru?ja iznosi 156 km2. Slatina, po mnogim svojim osobinama, ima ulogu sredinjeg naselja regije. Posebnim Zakonom Sabora Republike Hrvatske dobila je 1992. godine status grada.

Slatinska regija smjestila se u isto?nom dijelu Viroviti?ko-podravske upanije. To je prostor bive op?ine Podravska Slatina, ?ija je povrina 781 kvadratnih kilometara. Podru?je je prirodno ome?eno na sjeveru rijekom Dravom, na jugu grebenima Papuka (954 m) i Krndije (792 m). iroko je otvorena prema bilogorskoj Podravini na zapadu i isto?noj hrvatskoj ravnici na istoku, to joj daje obiljeje prijelaznog prostora u prirodnom smislu.

Koordinate: 4542?N 1743?E

Izvor podataka: WikipediA