Moje Mjesto

Hrvatski info portal

Greška
  • XML Parsing Error at 1:774. Error 9: Invalid character
You are here Grad ili mjesto J - L Koprivnica

Koprivnica

E-mail Ispis PDF

Koprivnica (naglasak: Koprivnica) grad je u Hrvatskoj, sjedite Koprivni?ko-krieva?ke upanije.

U prirodno-zemljopisnom pogledu Koprivnica se nalazi na najpogodnijoj lokaciji, tj. na otcjeditoj terasi na kontaktu tercijarnih pobr?a gore Bilogore s june strane, obronaka Kalnika s jugozapada i mo?varnih terena aluvijalne ravni koje je stvorila rijeka Drava sa sjeverne strane. Kroz grad prolazi istoimeni potok po kome je Koprivnica i dobila ime. Smjetena je 50 km jugoisto?no od Varadina te 85 km sjeveroisto?no od Zagreba; nadmorska visina 149 m.

Povrina Grada: 90,94 km. Broj naselja na podru?ju Grada: 9 s 8.301 ku?anstava. Koprivnica bez prigradskih naselja ima 24.809 stanovnika. S prigradskim naseljima Koprivnica ima 30.994 stanovnika. Koordinate: 4610?N 1650?E

Izvor podataka: WikipediA