Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto NJ - P Pitoma?a

Pitoma?a

E-mail Ispis PDF

Naselje Pitoma?a je gospodarsko, kulturno, obrazovno i upravno sredite op?ine Pitoma?a. Povrina naselja je 46,56 km2 (29,44 % od podru?ja op?ine). Broj stanovnika prema popisu iz 2001. godine je 5 712.

Pitoma?a je od samog osnivanja naselja po?etkom 18. stolje?a distriktno sredite. Ima odli?an prirodno-geografsko-politi?ki smjetaj, a to je preduvijet za odli?an gospodarski razvoj. Od sredine 19. st. Pitoma?a postaje vano trgova?ko-obrtni?ko sredite ovoga dijela Podravine, dok najzna?ajniji razvoj doivljava izme?u dva svjetska rata. Vano trgova?ko, obrtni?ko i gospodarsko sredite Pitoma?a ostaje sve do danas.

Pitoma?a je jedno od rijetkih mjesta u kojima je nekada zasa?eno vie stabala rijetke biljne vrste poznate pod nazivom dvorenjasti ginko (Ginkgo biloba). U samom mjestu danas imamo ?ak 6 starijih stabala (5 spolno zrelih), od kojih je najstarije muko stablo ginka u dvoritu nekadanjeg PD "Borik" Pitoma?a. Njega je oko 1890. godine zasadio pitoma?ki veleposjednik Dragutin Gtz.

Op?inu Pitoma?a sa?injavaju naselja: Pitoma?a, Grabrovnica, Mala i Velika ?renjevica, Sedlarica, Turnaica, Dinjevac, Stari Gradac, Kladare, te manja sela (zaseoci) Krinica, anato polje (ukale), Starograda?ki Marof i ?uretina.

Koordinate: 4557?N 1714?E

Izvor podataka: WikipediA