Moje Mjesto

Hrvatski info portal

Greška
 • XML Parsing Error at 1:1336. Error 9: Invalid character
You are here Moje mjesto

Benkovac

E-mail Ispis PDF

Benkovac je grad u Hrvatskoj. Grad Benkovac sastoji se od 41 naselja (stanje (2006).
Benkovac je grad u sjevernoj Dalmaciji, smjeten oko 30 km isto?no od Zadra i 20 km sjeveroisto?no od Biograda na Moru. Razvio se na prijelazu iz plodnog podru?ja Ravnih Kotara u krevito podru?je Bukovice. Iako se nalazi na isto?nom rubu ravnokotarske ravnice, kao jedino gradsko naselje smatra se sreditem tog podru?ja.

Razvoj Benkovca odredio je njegov povoljan prometni poloaj na mjestu gdje se kriaju ceste koje vode iz Zadra prema Kninu te iz Like prema moru. Taj poloaj je jo vie naglaen u 20. stolje?u izgradnjom eljezni?ke pruge Zadar-Knin (1966. godine), te posebno autoceste Zagreb-Split (2005.), koja prolazi ?itavim upravnim podru?jem grada. ?vor Benkovac na autocesti se nalazi oko 3 km jugozapadno od samog grada, izme?u sela Miranje i opot.

Koordinate: 4402?N 1537?E

Izvor podataka: WikipediA

Biograd na Moru

E-mail Ispis PDF

Biograd na Moru je grad u Hrvatskoj. Jedino naselje je grad Biograd na Moru (stanje 2006).
Biograd, grad i luka u sjevernoj Dalmaciji, nalazi se 28 km juno od Zadra. Smjeten je na malom poluotoku i kopnu. Na njegovoj sjevernoj strani je uvala Boana a na junoj Soline. Ispred grada su otoci Planac i Sv. Katarina (sa svjetionikom).
Biograd je lokalni trgova?ki i prometni centar, s dobrim vezama prema svojem zale?u, okolnim obalnim naseljima i gradi?ima i otokom Pamanom. Kroz grad prolazi magistralna jadranska cesta, a nekih 15 km sjeverno je ?vor Benkovac na autocesti Zagreb - Split. Biograd je centar rivijere koja obuhva?a Sv. Petar na Moru, Turanj, Sveti Filip i Jakov, Biograd, Pakotane i Drage, kao i vie naselja na otoku Pamanu: Tkon, Kraj, Paman, Barotul, Mrljane, Nevi?ane, Dobropoljana, Banj i drelac, i Vrgadu na istoimenom otoku.

Biograd na Moru je hrvatski kraljevski grad koji se prvi put spominje sredinom X. stolje?a, dok je u XI. stolje?u bio sjedite hrvatskih kraljeva i biskupa. Najve?i procvat Biograd je doivio kao prijestolnica srednjovjekovnih hrvatskih vladara, a godine 1102. u njemu je okrunjen ihrvatsko-ugarski kralj Koloman. Godine 1202. Biograd je uto?ite bjeguncima iz Zadra (Kriarska opsada Zadra), te se naziva i Zara vecchia.

Koordinate: 4356?N 1527?E

Izvor podataka: WikipediA

Stranica 1 od 32

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »